Giften

ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt overgemaakt aan een instelling die een ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen. De organisatie is dan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Evangeliegemeente Spoorzicht is hiervoor goedgekeurd en heeft de ANBI-status.

Giften

Giften aan Evangelie gemeente Spoorzicht kunnen worden overgemaakt op:

Stichting Evangelie Centrum te Winterswijk
ING bank nr. NL81 INGB 00 00 16 90 88

of

Stichting Evangelie Centrum te Winterswijk
Rabobank nr. NL65 RABO 01 32 31 51 30

Giften aan Evangeliegemeente Spoorzicht door de ANBI-status aftrekbaar voor de belasting

Vanaf 1 januari 2014 moeten we als ANBI Instelling “Stichting Evangelie Centrum” de volgende gegevens publiceren:

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van de verbreiding van het evangelie, waaronder te verstaan het evangelie in de bijbelse zin van het woord.

Algemene gegevens

Naam ANBI : Stichting Evangelie Centrum
Statutaire zetel : Winterswijk
KVK-nummer : 41038009
RSIN : 006454409

Bezoekadres

Tuunterstraat 39
7101 EE Winterswijk
Telefoonnummer: 0543514475

Verantwoording/bestuurssamenstelling

  • Rene Grevers, Voorzitter
  • Marcel Nienhuis, Penningmeester
  • Patrick Oude Nijhuis, Bestuurslid

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden in PDF-formaat.

Beloningsbeleid

De stichting heeft zelf geen werknemers in dienst, over het algemeen worden de werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Ook bestuursleden van de stichting ontvangen geen bestuurdersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Wel kunnen voor het organiseren van sommige activiteiten mensen worden ingehuurd. Is er binnen de begroting ruimte om gemaakte onkosten te vergoeden. En voor enkele werkzaamheden binnen de stichting wordt een vergoeding gegeven, bestaande uit een vacatievergoeding en/of onkostenvergoeding.

Uitgevoerde activiteiten

Veel activiteiten zoals aangegeven in het beleidsplan vinden dagelijks dan wel wekelijks plaats, maar ook periodieke acties en korte projecten hiervan is te lezen op de site: www.spoorzichtonline.nl

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting kunt u hier downloaden in PDF-formaat